تجارت جهانی رو به رشد پتو و فرش های مسافرتی

تجارت جهانی پتو و فرشهای مسافرتی از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ رشد مداوم با نرخ رشد ترکیبی سالیانه متوسط ۵.۵۴ درصد را نشان می دهد. تجارت جهانی پتو و فرشهای مسافرتی در سال ۲۰۱۶ ۱۰،۳۱۳.۰۷ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۸ به ۱۱،۴۸۶.۳۷ میلیون دلار افزایش یافت. براساس داده های TexPro ، در سال ۲۰۱۸ ۱.۸۸ درصد افزایش یافته است. براساس ابزار تحلیل بازار Fibre2Fashion ، TexPro اعلام کرده است که کل تجارت پتو و فرش های مسافرتی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۵۳۰.۳۷ میلیون دلار در سال با نرخ رشد ترکیبی سالیانه ۵.۵۴ درصد از سال ۲۰۱۸ برسد.
صادرات جهانی پتو و فرشهای مسافرتی در سال ۲۰۱۶ ۷،۴۶۷.۶۷ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۸ با ۹.۰۵ درصد افزایش به ۸۱۴۳.۷۷ میلیون دلار رسید. کل صادرات در سال ۲۰۱۸ با ۰.۳۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل افزایش یافته است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۱ به ۹،۲۷۴.۴۰ میلیون دلار برسد.
واردات جهانی پتو و فرشهای مسافرتی در سال ۲۰۱۶ ۲.۸۴۵.۴۰ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۸ با ۱۷.۴۷ درصد افزایش به ۳۴۳۴.۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ رسید.
کل صادرات در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته ۵.۹۵ درصد افزایش داشته است. پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۱ با نرخ رشد ترکیبی سالیانه ۸.۳۹ درصد از سال ۲۰۱۸ به ۴،۲۵۵.۹۶ میلیون دلار برسد.
چین (۷،۰۷۰.۹۰ میلیون دلار) و هند (۱۶۲.۱۳ میلیون دلار) صادرکنندگان اصلی پتو و فرش های مسافرتی در سراسر جهان در سال ۲۰۱۸ بودند که ۸۸.۸۲ درصد از کل صادرات را تشکیل می داد. صادرات این موارد به کشورهای آلمان (۷۴.۴۴ میلیون دلار) ، پاراگوئه (۵۲.۲۵ میلیون دلار) ، ترکیه (۴۹.۶۵ میلیون دلار) و اسپانیا (۴۹.۱۲ میلیون دلار) بودند.
از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ ، قابل توجه ترین نرخ رشد از نظر صادرات ، در بین کشورهای اصلی صادر کننده ، توسط چین (۹۵.۵۲ درصد) و هند (۹.۳۷ درصد) حاصل شده است. ایالات متحده (۱،۲۱۷.۸۹ میلیون دلار) ، ژاپن (۲۳۴.۷۸ میلیون دلار) ، آلمان (۱۸۱.۹۴ میلیون دلار) و انگلیس (۱۲۷.۷۱ میلیون دلار) واردکننده اصلی پتو و فرشهای مسافرتی در سراسر جهان در سال ۲۰۱۸ بودند که در مجموع ۵۲.۷۲ درصد از کل واردات را تشکیل می دادند. همچنین کانادا (۱۱۴.۶۰ میلیون دلار) ، فرانسه (۱۱۰.۰۵ میلیون دلار) ، برزیل (۸۰.۹۰ میلیون دلار) و استرالیا (۷۸.۸۴ میلیون دلار) در ادامه لیست قرار دارند. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ ، قابل توجه ترین نرخ رشد از نظر واردات ، در بین کشورهای اصلی وارد کننده ، توسط ایالات متحده (۴۱.۱۵ درصد) و انگلیس (۲۳.۰۸ درصد) حاصل شده است.

درباره ما